Name: Yuen Long Theatre
Address: 9 Yuen Long Tai Yuk Road,Yuen Long